Contrabaix

Botesini, G. Elegia en re major

Bottesini, G. Concert núm. 2 en si menor

Bottesini, G. Variacions

Bozza, E. Preludi i Allegro

Capuzzi, A. Concert en fa major

Cimador, G. B. Concert en sol major

Ditters von Dittersdorf, K. Concert en re major, K 172

Dragonetti, C. M. Concert en sol major

Eccles, H. Sonata en sol menor

Keyper, F. Romança i Rondó

Koussevitzky, S. Chanson triste, op. 2

Koussevitzky, S. Concert op. 3

Koussevitzky, S. Valse miniature op. 1 núm. 2

Labro, C. Concertino en re menor, op. 31

Lamote de Grignon, R. Melodia

Misek, A. Sonata núm. 2 en mi menor, op. 6