Vídeos

Novembre del 2021: Concert de Santa Cecília de professors a l’IEA Oriol Martorell, amb Gaëtane Duynslaeger
Concert amb Jaume Sanchis l’any 2006 a la Capella de la Sapiència (Universitat de València)
Concert amb Jaume Sanchis l’any 2006 a la Capella de la Sapiència (Universitat de València)
Concert amb Jaume Sanchis l’any 2006 a la Capella de la Sapiència (Universitat de València)
Concert amb Jaume Sanchis l’any 2006 a la Capella de la Sapiència (Universitat de València)
Concert amb Jaume Sanchis l’any 2006 a la Capella de la Sapiència (Universitat de València)
Concert amb Jaume Sanchis l’any 2006 a la Capella de la Sapiència (Universitat de València)
Concert amb Jaume Sanchis l’any 2006 a la Capella de la Sapiència (Universitat de València
Concert amb Jaume Sanchis l’any 2007 a la Capella de la Sapiència (Universitat de València)